Budgetmotion 7/2019-2020

Regeringskansliet, verksamheten

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Regeringskansliet, verksamheten

 

Anslaget för utbildning och kompetensutveckling stryks.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskanskliet, verksamheten (sid. 45)

Ändring av anslag: Sänks med 10.000 euro

Momentmotivering: Att det fjärde stycket under rubriken ”Utgifter” i momentmotiveringen utgår.

                     

 

Mariehamn den 8 november 2019

 

 

 

Stephan Toivonen