Budgetmotion 7/2020-2021

Trygga polisens ungdomsarbete och närvaron i skärgården

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   7/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Trygga polisens ungdomsarbete och närvaron i skärgården

 

Ett av Ålands polismyndighets inriktningsmål för 2021 är en satsning på närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället. Inom inriktningsomålet ryms en av de viktigaste förebyggande verksamheterna - ungdomspolisen vars arbete riktar sig till ungdomar. Under covid-19 pandemin har man sett en ökad ungdomsnärvaro och oro ute i samhället. Att man i budgeten inte lyfter fram och långsiktigt tryggar ungdomspolisens verksamhet drabbar först och främst ungdomarna, är kontraproduktivt och går stick i stäv med det preventiva förtroendeskapande arbete som ingår i polisens verksamhetsmål. När samhället är i kris krävs både långsiktiga och pågående insatser, både preventiva och direkta för att förebygga kriminalitet och utanförskap. Ålands polismyndighet måste ha nödvändiga resurser för att täcka hela Åland, även landsbygden och skärgården.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 825 Ålands polismyndighet

Sida: 120

Följande text läggs till motiveringen: ”Landskapsregeringen tryggar ungdomspolisens roll och närvaron i skärgården i samråd med polismyndigheten.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell