Budgetmotion 72/2020-2021

En mastersutbildning för sjukskötare i avancerad klinisk omvårdnad vid Högskolan på Åland

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 72/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En mastersutbildning för sjukskötare i avancerad klinisk omvårdnad vid Högskolan på Åland

 

Demografin och efterfrågan på vård kommer att öka, och tvingar oss att tänka nytt för att möta framtidens behov. Internationell forskning visar att vården kan effektiveras samtidigt som tillgången till vård och behandling förbättras och utvecklas genom att anställa sjukskötare med en mastersexamen i avancerad klinisk omvårdnad i vården. En utbildning för detta här på Åland skulle underlätta, samt stöda utvecklings och hållbarhetsagendans utvecklingsmål ett och fem, eftersom det säkert skulle locka studerande från andra orter.

Utbildningar, yrken och arbetsuppgifter utvecklas hela tiden, liksom vården, och vi behöver hänga med. Vården måste förändras för att skapa bättre möjligheter till både flexibilitet och anpassning, och utbildningar behöver anpassas till patientens och vårdorganisationers behov. Får vi en mastersutbildning på Högskolan på Åland som ger möjlighet för sjukskötare att bli avancerade klinisk sjukskötare så ger det vården en större rekryteringsbas, vilket i förlängningen skapar kontinuitet och trygghet för ålänningarna. Ålands Högskola behöver, tillsammans med ansvariga för olika vårdorganisationer, utreda man om en av mastersutbildningarna som kommer att erbjudas är Avancerad Klinisk Sjukskötare.

 

FÖRSLAG

Kapitel: 850 Högskolan på Åland (s 137)

Ändring av kapitelmotivering: Den andra punkten på s 137 under rubriken "Mål för år 2021" får följande tillägg: "..mastersutbildningen inom vårdområdet föreslås vara inom avancerad klinisk omvårdnad"

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Katrin Sjögren

 

John Holmberg                                                                Rainer Juslin

 

Simon Påvals                                                                  Ingrid Zetterman