Budgetmotion 73/2021-2022

Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 73/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge

 

 

Till följd av den snabba inflationen och prisökningarna på livsmedel, drivmedel och energi kommer många hushåll att ekonomiskt få en mycket tuff höst och vinter. Landskapsregeringen bör därför i likhet med regeringarna i Finland och Sverige presentera en helhetsbild av alla de åtgärder man föreslår för att lindra situationen också för de åländska hushållen som redan nu kämpar med en högre prisbild än omkringsliggande regioner.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: Allmän motivering

Sida:1

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen presenterar under hösten ett upplägg för alla de riktade åtgärder som genomförs för att hjälpa de åländska hushållen att klara prisökningen på livsmedel, drivmedel och energi samt effekterna av den snabba inflationen.”

 

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2022

 

 

 

Camilla Gunell

                              

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman