Budgetmotion 73/2020-2021

Landskapsregeringen initierar ett uppströmsarbete för att få rent vatten utan läkemedelsrester

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 73/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen initierar ett uppströmsarbete för att få rent vatten utan läkemedelsrester

 

I väntan på den nya vattenlagen, för att minimera läkemedelsrester i våra vatten, bör LR initiera ett brett uppströmsarbete med ett speciellt fokus på antibiotika, men även på de övriga läkemedel,  vilkas rester finns i höga halter i Lotsbroverkets inkommande vatten. Detta skulle stöda utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3, 4, 5 och 7.

Avloppsreningsverken är idag inte byggda för att eliminera läkemedelsrester från avloppsvatten. Det pågår mycket forskning och utvecklingsarbete om hur man på bästa sätt kan eliminera dessa oönskade rester från avloppsvatten. Stadens undersökning visar att vi ännu behöver avvakta på de försök och utredningar som görs i större reningsverk och agera därefter.

Mycket arbete för att förhindra läkemedelsrester i avloppsvatten kan göras redan vid uppkomstkällorna. Men vi behöver på flera sätt arbeta för att minimera läkemedelsresterna i våra avloppsvatten. Vi blir äldre och flera sjukdomar kan botas, så läkemedelsanvändningen ökar. Läkemedel gör mycket gott åt oss människor, men det är dags att göra något åt det faktum att mycket läkemedelsrester hamnar i avloppsvattnet och vidare ut i havet, eftersom det påverkar fiskar och andra vattenlevande djur negativt.

Landskapsregeringen behöver samverka med flera aktörer och för att visa den miljöhänsyn som Östersjön kräver och vi behöver minska konsumtionen av de mest använda och svårnedbrytbara läkemedlen. Arbetet behöver vara sektorövergripande och även innefatta läkemedelskonsumenterna. Klok läkemedelsanvändning, men även patientsäkerheten, ska vara i centrum, då kommer även samhällets kostnader att minska.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Rent vatten

Sida: 24

Följande text läggs till: ”Regeringen startar ett sektorsöverskridande uppströmsarbete för att förhindra att läkemedelsrester hamnar i vårt avloppsvatten och vidare ut i vårt hav.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Katrin Sjögren

 

John Holmberg                                                                Rainer Juslin

 

Simon Påvals                                                               Ingrid Zetterman