Budgetmotion 74/2020-2021

Ett åländskt kunskaps- och kompetenscentrum för demensvård

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  74/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ett åländskt kunskaps- och kompetenscentrum för demensvård

 

Demens är en växande folksjukdom och vi behöver ta steg framåt för att den gruppen och deras anhöriga ska få verktyg för en god demensvård. Vi behöver ett resurs- och kompetenscenter för hela Åland som samlar och erbjuder information och tjänster till exempel inom välfärdsteknik till den här gruppen, men även till personalen som vårdar den här patientgruppen. Då sjukdomen delvis kan förebyggas behöver vi ha en samlad strategi för att samordna och effektivisera hela vårdkedjan, och de förebyggande hembesöken till äldre behöver utökas för att flera ska ha möjlighet att bo hemma, och vi behöver även en demenskoordinator. Vi behöver ha individen i centrum, inte strukturerna. Det finns mycket att göra för att Åland ska bli ett demensvänligt samhälle, vilket behöver göras i samarbete med andra aktörer och helt utan stuprörstänk. Därför behöver landskapsregeringen vara drivande i frågan med att utveckla ett kunskaps- och resurscenter för personer med demenssjukdom. Detta stöder utvecklingsmål 1 samt två i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Äldre och äldreomsorg

Sida: 21

Följande text stryks: ”Landskapsregeringen ställer sig positiv till kommunernas pågående samarbete med att skapa ett kunskaps- och resurscentrum”

Och ersätts med: ”Landskapsregeringen driver frågan om att utveckla ett kunskaps- och resurscenter inom demensområdet”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Pernilla Söderlund

 

John Holmberg                                         

 

Simon Påvals

 

Ingrid Zetterman