Budgetmotion 75/2020-2021

Upphandling av linfärjetrafik

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  75/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Upphandling av linfärjetrafik

 

Att införa tidtabell på samtliga linfärjelinjer låter sig svårligen genomföras och ska inte vara ett självändamål. Skärgårdsborna har redan nu en tillräckligt utmanande vardag i och med anpassningen till de frigående färjornas tidtabeller varför ytterligare ett stressmoment inte ska införas i skärgårdsbornas eller andra trafikanters vardag i synnerhet i de fall det inte ens uppstår reella inbesparingar.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75030 Upphandling av linfärjetrafik, s 112

Ändring av anslag: Oförändrat

Momentmotivering: Meningen "Införandet av turlistor planeras på sikt för samtliga linfärjelinjer" ändras till Införandet av turlistor planeras där det är ändamålsenligt.

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Rainer Juslin

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund