Budgetmotion 78/2020-2021

Infrastruktur

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   78/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Infrastruktur

 

För att inte utvecklingen av skärgårdstrafiken i södra skärgården ska avstanna är det viktigt att parallellt med förverkligandet av den fasta förbindelsen till Föglö bygga hamnen på östra Föglö för att trygga försörjningen av trafik med färjor till exempelvis Kökar, Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö, så att hamnen kan stå färdig vid samma tidpunkt eller kort efter att den fasta förbindelsen tagits i bruk.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Infrastruktur

Sida: 38

Följande text läggs till: ”För att trygga trafiken med färjor i bl.a. södra skärgården ska planeringen av hamnen på östra Föglö synkroniseras med planering, projektering och upphandlingen av byggandet av den fasta förbindelsen till Föglö.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Rainer Juslin

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund