Budgetmotion 79/2020-2021

Gymnasienivån och vuxenutbildningen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   79/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Gymnasienivån och vuxenutbildningen

 

I riket införs en s.k. förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och utmynna i en examen. Syftet med motionen är att uppdra landskapsregeringen att tillsammans med myndigheten Ålands gymnasium göra en konsekvensanalys för det åländska samhällets del.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Gymnasienivån och vuxenutbildningen

Sida: 26

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen avser att utreda tillsammans med myndigheten den i riket aviserade förlängda läropliktens konsekvenser för de åländska förhållandena och återkommer i brådskande ordning i ett meddelande till lagtinget. Syftet är att inte försätta åländska studerande i ett rättsosäkert eller sämre läge än jämnåriga i riket.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Rainer Juslin

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund