Budgetmotion 8/2017-2018

Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  8/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2017-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår

 

Finansutskottet anser i betänkande nr 6 2005/2006 att en landsvägsbro Gripö-Degerby, minst 18 meters frihöjd (Spettar farleden) ny väg och nya vägbankar Märrskär-Degerby skall utgå. Utskottet med viceordförande Mats Perämaa nuvarande finansminister ansåg att detta alternativ skall utgå bl.a. med hänsyn till landskapsbilden i Degerbys omnejd och värdet i att bevara den gamla seglarfarleden. I finansutskottets sammansättning fanns representanter från Centern, Liberalerna, Frisinnad Samverkan och Socialdemokraterna.

 

Nuvarande landskapsregering med Liberaler, Moderater och Socialdemokrater har nu en annan åsikt och anser att miljövärden inte har samma betydelse som tidigare och avser att på ett miljöförstörande sätt förstöra en unik skärgårdsidyll.

 

Landskapsregeringen har i sitt budgetförslag negligerat miljöbyråns utlåtande nr 147S4 som påvisar de stora miljöingrepp och miljöförstörande åtgärder som kortruttsprojektet medför. Det pris för 10 minuters förkortat färjpass på västra Föglö kan inte anses ekonomiskt försvarbart medförande skövlad natur och förstörd kulturmiljö.

 

Helt uppenbart är att kortrutten bryter mot de fyra hållbarhetsprinciper som landskapsregeringen påstår sig eftersträva och följa.

 

 

I Bilaga 1 till budgetförslaget framgår att projektet med kortrutt kommer att uppgå till 14 600 000 € angående västra Föglö. Vi anser att detta inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

 

 

FÖRSLAG

    

1)      Rubrik i den allmänna motiveringen: Ekonomisk politik, Infrastruktur- och Transportpolitik samt Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

       Sida: 22,40 och 196

       Följande text stryks:

                       Sida 22: Stycke 2

                       Sida 40: stycke 3

                       Sida 196: Stycke 4

 

2)      Moment: 976000 (s.197)  Infrastrukturinvesteringar (R) Ändring av anslag: minskas med 1 900 000 euro

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2017

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom