Budgetmotion 8/2019-2020

Infrastruktur- och transportpolitik

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 8/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2019-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Infrastruktur- och transportpolitik

 

I skrivande stund råder stor oklarhet kring hur kortrutten ska realiseras. Å ena sidan står landskapsregeringens upphandlingar och avtal fast medan det föregående lagtinget å andra sidan uttryckt missnöje över hur landskapsregeringen skött ärendet. Valrörelsen präglades till stora delar av en uppriven och polariserande debatt kring denna fråga. Många invalda lagtingsledamöter har varit kritiska till landskapsregeringens agerande vilket sannolikt har verkningar på den kommande regeringsbildningen och -sammansättningen. Eftersom ingen ny regering ännu är tillsatt bör det lagda budgetförslaget revideras i väntan på den och i enlighet med hur den kommande regeringen avser gå vidare med realiseringen av kortrutten. Ändringen har verkningar på åtminstone moment 750 Kostnader för sjötrafik samt 976000 Infrastrukturinvesteringar vilket Finans- och näringsutskottet uppmanas beakta.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Infrastruktur- och transportpolitik, Kortrutt

Sida: 32

Styckena 1 - 2 byts ut till följande text: ”Arbetet med kortrutten fortsätter enligt en reviderad strategi. Landskapsregeringen avser i en tilläggsbudget under första kvartalet 2020 presentera ett meddelande som upptar en förnyad plan på hur kortrutten ska realiseras. Målsättningen är att skapa en trygg och förutsägbar trafik som beaktar de bofastas, näringslivets och fritidsboendes behov.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2019

 

 

 

Rainer Juslin