Budgetmotion 82/2020-2021

En progressiv reformagenda

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 82/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En progressiv reformagenda

 

I förslaget till andra tilläggsbudget nämns det meddelande om Fem fokusområden för nystart av Åland som lämnats till lagtinget parallellt med budgetförslaget. Dessa områden är på inget sätt nya eller obekanta. Eftersom det inte heller finns någon utstakad väg, tidtabell eller konkreta förslag för hur nystarten ska förverkligas är meddelandet utan värde som styrdokument för att utveckla Åland framåt. I denna situation krävs, liksom i andra länder i vår omvärld, en massiv insats av åtgärder för att främja den åländska tillväxten, stimulera inflyttningen, lyfta sysselsättningen, reformer som på längre sikt moderniserar vårt samhälle och stärker de unga som kämpar med coronakrisens följdverkningar i utbildning och skola. Att låna 120 miljoner utan att samtidigt reformera strukturer skadar Åland allvarligt. De strukturella svagheter som finns i det åländska samhället, i kommunstrukturen, i våra trafiksystem, i den undermåliga takten och samordningen av digitaliseringen är det nödvändigt att ta ett grepp om.

 

Om inte denna regering får igång reformer i syfte att långsiktig utveckla serviceproduktion och förvaltning kommer även nästa mandatperiod att fortsätta med stor lånefinansiering samtidigt som det tar tid att få kännbara effekter av reformerna. Att låna för att stimulera till utveckling, satsningar som leder till en ökad ekonomisk aktivitet i samhället och näringslivet och fler arbetsplatser kommer att återbetalas till samhället på sikt eftersom BNP och skatteintäkterna växer.

 

Det minsta man kan kräva om avsikten med meddelandet är att få igång en samhällsdebatt om framtiden är att höja ambitionsnivån och leverera ett substantiellt underlag värt namnet. Då kan man seriöst involvera olika aktörerna i arbetet så att landskapsregeringen kan återkomma med konkreta åtgärder, tidsplaner och resurser för att leva upp till önskemålet om en nystart för Åland.

 

Socialdemokraterna föreslår att:

 

Kommunstrukturen reformeras genom en helhetsreform där landskapsregeringen tar taktpinnen och leder arbetet tillsammans med kommunerna.

 

Utvidgad läroplikt införs för att stärka konkurrenskraften och nå en högre utbildningsnivå i samhället.

 

Vuxenstudiestödet förbättras så att det blir en reell möjlighet för vuxna som blivit långtidsarbetslösa att studera sig till ett nytt yrke.

 

Turismnäringen i fokus för en nystart genom att städa upp vandringsleder och turistmål, underhålla, förnya och reparera de miljöer de inresande besöker.

 

En massiv insats för den gröna omställningen på bred front och med fokus på klimatet och havet.

 

Förverkliga en strukturell omläggning av skärgårdstrafiken. Att köpa dieselfartyg från Norges avlagda flotta är att lappa det gamla. Presentera en helhetslösning för en fossilfri skärgårdstrafik i enlighet med kortruttsmodellen.

 

Förverkliga en landskapsövergripande vatten- och avloppslösning, ställ krav på allt byggande i kommunerna och landskapet vad gäller hållbart byggande och energilösningar.

 

Förverkliga den redan antagna planen för fysisk strukturutveckling med en övergripande mark- och vattenplanering i landskapet.

 

Vidta åtgärder för ökad inflyttning, satsa ännu mer på språkundervisning, och på en samordning av information och integration i det åländska samhället genom ett inflyttnings- och integrationshus/centrum i Mariehamn, för hela Ålands räkning.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Allmän motivering

Sida: 1

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen återkommer i samband med nästa tilläggsbudget till lagtinget med konkreta åtgärder och en tidtabell för hur man vill förverkliga omstarten i kombination med en reformagenda.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell