Budgetmotion 83/2020-2021

Spara inte på Ålands hälso- och sjukvård

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   83/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Spara inte på Ålands hälso- och sjukvård

 

Under coronaåret har personalen vid ÅHS verkligen gjort sitt yttersta för att tryggt och säkert hantera situationen och rädda ålänningarna undan Covid 19 smittan. Man måste acceptera att detta ställt extraordinära krav på alla anställda inom organisationen. Efter att den mest akuta situationen är över med Covid 19 och vaccinationerna är avklarade behöver ÅHS få en tid av återhämtning och normalisering. Det betyder att de inbesparingar som landskapsregeringen nu vill göra behöver avvakta tills denna återhämtning har skett. Resurser behövs nu för att stärka funktioner som vacklar, exempelvis hälsovårdarnas situation måste ses över. De psykiska och fysiska återverkningarna som coronatiden gett befolkningen kommer också att ställa krav på ÅHS personal för att återfå en god nivå på folkhälsan. I stället för att fylla på kassorna hos kommunerna i detta läge anser vi att dessa medel i stället kan användas för att lätta på sparbetinget hos ÅHS under 2021.

 

 

FÖRSLAG

    

 

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Momentmotiveringen får följande tillägg: ”Landskapsregeringen avstår från inbesparingar på Ålands hälso- och sjukvård tills coronaläget stabiliserats och de följdverkningar på folkhälsan och vårdskulden som Covid-situationen medfört har hanterats.”

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman