Budgetmotion 84/2020-2021

Stödinsatser för studerande i yrkesgymnasiet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 84/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stödinsatser för studerande i yrkesgymnasiet

 

Coronatidens distansstudier har gjort att behovet av stödinsatser inom gymnasieutbildningarna ännu större. Fler studerande än tidigare har anpassad läroplan och åtgärdsplaner, många brister i läs- och skrivfärdigheter och är i behov av särskilt stöd. Distansstudier har gjort att många har hamnat på efterkälken. I stället för en massiv insats för dessa studerande har landskapsregeringen minskat ramarna för Ålands gymnasium vilket gör att redan befintliga stödinsatser hotar att minska. De speciallärare som finns är överarbetade och många i lärarkåren slutkörda efter det intensiva coronaåret. Om regeringen menar allvar med att alla ska hjälpas tillbaka efter coronakrisen så måste nu stödinsatser sättas in i gymnasiet. Kostnaderna på längre sikt kan bli massiva då unga människor lämnas utanför utbildning och arbetsmarknad.

I anslaget ges medel för subventionerade läromedel och datorer med hänvisning till hushållens försvagade ekonomi. Dessa subventioner bör fördelas rättvist också bland studerande inom yrkesutbildningarna där behovet kan vara lika stort eller större. Subventionerna är ett tyvärr ett dåligt substitut i stället för att införa den utvidgade läroplikten också på Åland och ge de studerande en likvärdig och kostnadsfri utbildning.

 

 

FÖRSLAG

 

 

Moment: 85500

Ändring av anslag: Ökas med 100.000

Momentmotivering: Följande motivering läggs till med anledning av anslagsökningen:Anslaget omfattar subventionerade läromedel och datorer för studerande också inom yrkesgymnasiet samt för stödinsatser i form av speciallärare och assistenter för att stärka kunskaperna hos de studerande som halkat efter i undervisningen.”

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman