Budgetmotion 86/2020-2021

Utveckla vården genom att anställa sjukskötare med avancerad klinisk kompetens.

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   86/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utveckla vården genom att anställa sjukskötare med avancerad klinisk kompetens.

 

För att möta framtidens behov samt för att effektivisera vården borde ÅHS ta ett steg framåt i utvecklingen av vården genom att anpassa tjänstestrukturen och anställa sjukskötare med avancerad klinisk kompetens (AKS) samt förändra arbetsprocesser till dessa sjukskötares kompetens och befogenheter. Att nyttja sjukskötares fulla kompetens och kunnande är smart och kostnadseffektivt, därför kan vårdpersonal med vidareutbildningar inom olika områden driva egna mottagningar, men även leda och utveckla verksamheten samt det hälsofrämjande arbetet.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment 84000 Ålands hälso- och sjukvård

Sida: 28

Följande text läggs till detaljmotiveringen: ”För att möta det ökade behovet av vård utvecklas och planeras vården vid ÅHS genom att inrätta tjänster för sjukskötare med avancerad klinisk kompetens.”

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Pernilla Söderlund                                     Ingrid Zetterman

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Simon Påvals