Budgetmotion 87/2020-2021

Lagstifta om servicesedlar

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   87/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagstifta om servicesedlar

 

Införandet av system med servicesedlar får igång företagandet inom socialvården. Genom servicesedlar främjas  även valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa behövliga tjänster hos privata serviceproducenter. Tjänster som skaffas med servicesedlar utgör ett alternativ till den service som kommunen själv producerar. Idag har kommunerna möjlighet att erbjuda servicesedlar, men införandet av dessa i kommunerna går långsamt, därför behöver detta alternativ komma in i lagstiftningen, för vi behöver få igång ett flexibelt system så att klienternas möjlighet att välja fritt ökar.

 

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida:14

Följande text läggs till: ”För att få igång företagandet inom sociala sektorn lagstiftas om rätten och principerna för användningen av servicesedlar.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

Katrin Sjögren

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Ingrid Zetterman