Budgetmotion 88/2020-2021

Underlätta företagande inom sociala sektorn

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    88/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Underlätta företagande inom sociala sektorn

 

Vi behöver underlätta företagandet inom den sociala sektorn eftersom vi har ett växande behov av omsorg och service i samhället. Därför behöver det bli enkelt att bli företagare inom social sektor. Så är det inte idag, delvis på grund av delad behörighet, men även otydligheter i lagstiftning och brist på sakkunnigt stöd i uppstartprocessen vilket vi behöver åtgärda. För att vilja och våga ta steget att bli företagare inom sociala sektorn måste vi identifiera de svårigheter som finns och förenkla och förtydliga där det finns ett behov. För att skapa bättre förutsättningar för privata serviceproducenter kan Landskapsregeringen beställa en ”starta-eget-kurs” från Ålands Näringsliv för företagare inom socialservice.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida: 13

Följande text läggs till: ”För att underlätta och få flera att komma igång med företagande inom den sociala sektorn startas en "starta-eget-kurs" som är anpassad för företagande inom denna sektor i samarbete med Ålands Näringsliv”

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Pernilla Söderlund                                     Ingrid Zetterman

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Simon Påvals