Budgetmotion 89/2022-2023

Ålands polismyndighet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  89 /2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands polismyndighet

 

Hur kan avtalsenliga retroaktiva lönekostnader från 1 maj 2021 drygt 18 månader senare dyka upp i tb4 för 2022? Det har sedan den avtalsenliga justeringen passerat en årsbudget, bokslut och en handfull tilläggsbudgetar som kunde hanterat kostnaden? Kostnaden absorberas in i det indragna anslag om 300 000 € gällande uppdatering av polisens datasystem, vilket är nödvändigt när den åländska vägtrafiklagen förnyas, men som inte förverkligades under 2022. Teorin att en årsbudget innehåller mycket luft, alltså överbudgeterade anslag, stärks via denna tilläggsbudget, då flera kostnadsöverdragningar enkelt kan kompenseras genom överföring av onyttjade medel från andra moment. Överbudgetering är grogrund till dålig budgetdisciplin och budgetunderskott.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 82500 Ålands polismyndighet, verksamhet, sid 11

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text bifogas motiveringen:

Landskapsregeringen kommer under 2023 i samband med implementeringen av det nya finanspolitiska ramverket säkerställa att budgeterade medel är anpassade efter det verkliga behovet.”

 

 

Mariehamn den 13 januari 2023

 

 

 

John Holmberg