Budgetmotion 9/2017-2018

Avställning och påställning av fordon på nätet

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 9/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Fredlund

2017-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Avställning och påställning av fordon på nätet

 

Idag finns inte samma möjligheter som i Finland och Sverige att kunna ställa av och på sina fordon över internet vilket skulle underlätta för den åländska befolkningen om så infördes. I synnerhet för de som bor i skärgården skulle denna tjänst vara ovärderlig och då slipper skärgårdsborna komma  in till stan för att ställa av och på sina fordon.

 

Avgiften över nätet i Finland är 6€ och i Sverige är denna tjänst gratis sedan januari 2015.

 

Obunden samling anser att denna tjänst bör införas i landskapet under 2018.  Denna tjänst kan införas med de medel som upptas i budgetförslaget.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 87000 Motorfordonsbyrån, verksamhet

               Sida:141

Ändring av motiveringen: Följande text läggs till motiveringen: ”Landskapsregeringen utarbetar under år 2018 en ny tjänst över internet så att avställning och påställning av fordon möjliggörs på Åland.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2017

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom