Budgetmotion 90/2020-2021

Utveckla och ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för skolcoachverksamhet.

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   90/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2021-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utveckla och ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för skolcoachverksamhet.

 

På senare år har vissa åländska högstadieskolor anställt skolcoacher som arbetar med att skapa en trygg och positiv miljö i nära samarbete med annan personal i skolan och gjort ett uppsökande och relationsskapande arbete som underlättar för elevers skolgång och insatser för välmående. Coacherna har varit uppskattade och har gett goda resultat. Bland annat Folkhälsan, Rädda barnen, Fältarna, skolkuratorerna samt barn- och ungdomspsykiatrin gjorde en skrivelse till regeringen 2018 där man uttryckte att alla åländska grundskolor borde ha en skolcoach. Skolcoacher har dock ingen gemensam arbetsbeskrivning och riskerar ofta att bli en slags allt-i-allo för att täcka upp i undervisning, ibland på bekostnad av det sociala, relationsbyggande arbetet.

     Vi föreslår därför att regeringen bistår kommunerna i att utveckla skolcoachernas verksamhet och ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för skolcoacher på hela Åland.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi

Sida:12

Följande text läggs till: Efter sista punkten som lyder "ökade landskapsandelar för grundskolan om ca 405.000 euro" läggs följande text till:

"bland annat för att för att bistå kommunerna i att utveckla skolcoachernas verksamhet och ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för skolcoacher på hela Åland."

 

 

 

Mariehamn den 4 maj 2021

 

 

 

Simon Påvals                                                                  Katrin Sjögren

 

 

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Ingrid Zetterman