Budgetmotion 91/2020-2021

Utveckla AMS externa samverkan kring sysselsättningsfrämjande åtgärder

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  91/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2021-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utveckla AMS externa samverkan kring sysselsättningsfrämjande åtgärder

 

 

     Samverkan är ett av de viktigaste nyckelorden för att hantera de utmaningar som följer de höga arbetslössiffrorna på grund av Coronakrisen. För att motverka eventuella stuprörstendenser i arbetet bör landskapsregeringen initiera en utvecklad samverkan mellan AMS, KST, studerandehälsan och tredje sektorns aktörer (som exempelvis Ungdomshuset Boost) för att identifiera och aktivera hjälpåtgärder för att sysselsätta långtidsarbetslösa och hemmasittare i alla åldrar och andra personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida:14

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen avser att initiera en utvecklad samverkan mellan AMS, KST, studerandehälsan och tredje sektorns aktörer för att identifiera och aktivera hjälpåtgärder i syfte att erbjuda sysselsättning till långtidsarbetslösa och hemmasittare i alla åldrar och andra personer som av olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 5 maj 2021

 

 

 

Simon Påvals                                                                  Katrin Sjögren

 

 

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Ingrid Zetterman