Budgetmotion 9/2018-2019

Flyktinghjälp

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION 9/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Flyktinghjälp

 

 

 

Det är viktigt för PAF och dess varumärke att bolaget konkret kan påvisa samhällsnyttan både lokalt och i vår omvärld.

 

Därför kunde PAF även hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern.

 

 

FÖRSLAG

                      Moment: 35000 Penningautomatmedel ( R ) (sid 150)

Momentmotivering: En ny text med följande lydelse fogas in efter stycke två i motiveringen: ”Av anslaget under momentet reserveras 700.000 att användas för UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern.

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Stephan Toivonen