Budgetmotion 9/2020-2021

Kontinuitet i integrationsarbetet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    9/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kontinuitet i integrationsarbetet

 

Projektet En säker hamn avslutas i mars 2021. Projektet har mycket framgångsrikt ökat kunskapen på området, skapat nya arbetssätt och rutiner samt klarlagt hur ekonomiska ersättningar kan ske från staten till kommunerna.

Integrationsarbetet är dock inte färdigt på något sätt, och är avgörande för Åland möjligheter till inflyttning. Landskapsregeringen bör därför tillse att utvecklingsarbetet fortgår genom att inleda planeringen av ett nytt projekt som kan sjösättas när en ny programperiod med EU-finansiering inleds.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Integration

Sida: 19

Följande text läggs till: Planeringen av ett nytt EU-projekt med fokus på integration inleds, så att erfarenheter från En säker hamn och möjligheten till EU-finansiering tas tillvara.

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell