Budgetmotion 92/2020-2021

Sysselsättning och stärkande av miljö och biologisk mångfald

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 92/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Sysselsättning och stärkande av miljö och biologisk mångfald

 

Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten är nu så hög att landskapsregeringen behöver vidta åtgärder för meningsfull sysselsättning. Undertecknade föreslår att ett fokusområde bör vara inom miljö och biologisk mångfald, dels för att det är en fråga som behöver arbetas med oavsett och dels för att det har potential att stärka naturturismen.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida:14

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen planerar ett sysselsättningsprogram med fokus på miljö och biologisk mångfald. Programmet kommer att syfta till att exempelvis restaurera naturliga lekplatser för fisk, anlägga våtmarker, röja skog i syfte att hindra granbarkborrens framfart, så in och plantera växter som stödjer de naturliga pollinatörerna samt höja vandringsledernas attraktionskraft. För ändamålet söks EU-medel.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren                                           

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund