Budgetmotion 93/2020-2021

Ett tydligt framtidsfokus

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 93/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ett tydligt framtidsfokus

 

Åland behöver stärka sitt framtidsfokus för att kunna fatta välavvägda strategiska beslut som borgar för en stark tillväxt. ÅSUB har dels gjort en tillväxt utredning 2019 och nu har också en rapport där arbetsmarknaden fram till 2035 analyserats, det är viktiga rapporter men inte tillräckligt. Åland behöver få in mer kunskap om exempelvis nya näringsgrenar, framtidsspaningar och utveckling av offentlig sektor.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida:14

Följande text läggs till: ”För att stärka den åländska tillväxten analyserar landskapsregeringen hur ett starkare framtidsfokus kunde institutionaliseras på Åland.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren                                           

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund