Budgetmotion 94/2020-2021

Landskapsregeringens inbesparingsmål

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  94/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens inbesparingsmål

 

Landskapsregeringen har meddelat att man genom ”osthyvelsmetoden” avser spara 9,5 miljoner euro. Osthyveln är en enkel metod att ta till men svårare att få resultat igenom, bland annat eftersom lagstadgad verksamhet och olagstadgad dito har samma inbesparingskrav. Därtill vet vi att det behövs satsningar inom vissa områden vilket inte alltid överensstämmer med inbesparingskrav.

Därför måste lagtinget fatta beslut att landskapsregeringen behöver återkomma med andra inbesparingsförslag, där vissa sektorer/verksamheter får bära större andel än andra, så att den totala inbesparingsnivån av bestående karaktär blir minst 9,5 miljoner även om osthyvelsmetoden inte fungerar.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapsregeringens inbesparingsmål och lånebehov

Sida: 8, näst sista stycket

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen vidtar åtgärder så att inbesparingsmålet om 9,5 miljoner under mandatperioden uppfylls även om systemet med generella strikta ramar med årliga inbesparingsmål inte leder till önskat resultat.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

 

Katrin Sjögren                                           

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

 

Pernilla Söderlund