Budgetmotion 95/2020-2021

Samarbete med kommunerna

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  95/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Samarbete med kommunerna

 

Landskapsregeringen aviserar att man ska kartlägga befintliga lokaler inom landskapsförvaltningen för att optimera nyttjandet av fastigheter. Det är välkommet och kan utgöra inbesparingar som inte drabbar medborgarna. Det kan dock konstateras att också kommunerna och kommunalförbunden äger en hel del fastigheter som har låg eller ingen nyttjandegrad, samtidigt som det också finns visst investeringsbehov. Arbetet kunde därför med fördel samordnas tillsammans med kommunerna.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Optimering av landskapets lokalbehov

Sida:10

Följande text läggs till: ”I arbetet med att optimera landskapets lokalbehov involveras kommunerna i syfte att söka synergieffekter.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren                                           

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund