Budgetmotion 96/2020-2021

Lagtinget kan inte kringskäras

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 96/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagtinget kan inte kringskäras

 

Landskapsregeringen har tagit fram ett meddelande för hur Åland ska ta sig ur krisen. Ett ovanligt grepp och problematiskt ur demokratisk synvinkel eftersom lagtinget inte kan påverka meddelandets innehåll. Lagtingets makt är således begränsat till utskottets betänkande över meddelandet. Det är anmärkningsvärt att landskapsregeringen inte planerar ta lagtingets uppfattningar ad notam utan i avsnittet som handlar om budgetstrukturen anger regeringen enbart sitt eget meddelande. Det är en situation som lagtinget svårligen kan acceptera.  Finans- och näringsutskottet lämnade också i samband med behandlingen av årsbudgeten 2021 ett innehållsrikt och konkret betänkande med tydliga linjedragningar för framtiden.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Budgetstrukturen

Sida:14

Följande text: ”Den allmänna motiveringsdelen föreslås kortas ner och ta sikte på hur budgetförslaget bidrar till att uppnå målen för de fokusområden som beskrivs i meddelande nr 4/2020-2021.”

 

                      ändras till:

”Den allmänna motiveringsdelen föreslås kortas ner och ta sikte på hur budgetförslaget bidrar till att uppnå målen för dels de fokusområden som beskrivs i meddelande nr 4/2020-2021, och dels lagtingets betänkande över det samma samt lagtingets linjedragningar från budgetbehandlingarna.”

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren                                           

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund