Budgetmotion 97/2020-2021

Tillväxt på den privata marknaden

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 97/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillväxt på den privata marknaden

 

Det är känt att den svåraste anställningen för ett företag är den allra första, att våga fastanställa någon annan utöver sig själv är ett stort steg för de flesta företagare och utgör alltid en risk. Arbetsgivaravgifterna brukar schablonmässigt räknas som 50% av bruttolönen vilket förstås är en ansenlig summa för vilken arbetsgivare som helst. Landskapsregeringen har satsat på att nya företag ska bildas som ett led i att få Åland ur den kris som vi befinner oss i. Arbetslösheten är hög och sysselsättningen på den privata marknaden är för låg. Landskapsregeringen bör därför stimulera småföretag att göra sin första fastanställning.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida: 14

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen tar fram ett lagstiftningspaket som kompenserar företag som gör sin allra första fastanställning för arbetsgivaravgifterna, i syfte att stimulera arbetsgivare på den privata marknaden att anställa.”

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren                                           

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund