Budgetmotion 99/2020-2021

Reglera krav på långsiktig budgethantering i lag

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  99/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reglera krav på långsiktig budgethantering i lag

 

Landskapsregeringen har för avsikt att överse budgetstrukturen och skriver bland annat om överskådlighet. En annan viktig parameter för att utveckla budgeten är förutsägbarheten.

För att stärka såväl överskådlighet som förutsägbarhet bör landskapsregeringen lagstifta om hur bland annat överskottsmål, rambudgetering och krav på rapportering om måluppfyllelse ska synliggöras. Förfaringssättet borgar för långsiktighet i den finansiella politiken vilket är alldeles nödvändigt i den situation som Åland nu befinner sig i.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Budgetstrukturen

Sida:14

Följande text läggs till: ”Finansavdelningen ges i uppdrag, i syfte att stärka såväl överskådlighet som förutsägbarhet, att ta fram ett lag-PM i syfte att reglera hanteringen av ramar, överskottsmål och krav på rapportering om måluppfyllelse och inleder därefter en revidering av den åländska finansförvaltningslagen i syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar ekonomi.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren                                           

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund