Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2019

·       Landskapsrevisonens berättelse RB 2/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

 

Landskapsrevisionen har avgett en berättelse till lagtinget avseende redovisningar av valfinansiering i enlighet med 9 § 4 mom. landskapslagen (2011:17) om valfinansiering.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att berättelsen antecknas för kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 april 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över berättelsen.

     Utskottet har i ärendet hört revisor Marika Björkman från landskapsrevisionen.

   I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson och Stephan Toivonen samt ersättaren Tage Silander.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 30 april 2020

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén