Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2016-2017

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning, så att tidpunkten för fastställande samt överlämnade till lagtinget av landskapets årsredovisning ändras.

     Enligt förslaget ska årsredovisningen framdeles fastställas av landskapsregeringen före utgången av mars månad året efter finansåret och överlämnas till lagtinget före utgången av april månad.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att tidpunkten för när landskapets fastighetsverks bokslut och verksamhetsberättelse senast ska upprättas flyttas fram en månad till utgången av mars månad.

     Eftersom avsikten är att de föreslagna bestämmelserna ska börja tillämpas vid fastställande av årsredovisningen för finansåret 2016 och vid upprättandet av fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 bör de föreslagna lagarna träda i kraft så snart som möjligt men senast före utgången av februari 2017.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas oförändade.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt förslaget ska årsredovisningen framdeles fastställas av landskapsregeringen före utgången av mars månad året efter finansåret och överlämnas till lagtinget före utgången av april månad. Landskapsregeringen förslår samtidigt att tidpunkten för när landskapets fastighetsverks bokslut och verksamhetsberättelse senast ska upprättas flyttas fram en månad till utgången av mars månad.

     Utskottet stöder förslagen och tillstyrker desamma.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 november 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen oförändrade.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 17 november 2016

 

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte