Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2017-2018

Tillhör ärendet: Offentlig upphandling
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Offentlig upphandling

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 3/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Blankettlagstiftningen om offentlig upphandling föreslås upphävd med anledning av att en ny blankettlag har trätt i kraft den 1 november 2017.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagtinget den 31 maj 2017 godkände en landskapslag om tillämpning på Åland om rikslagar om offentlig upphandling varvid den då gällande landskapslagen (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling av ett förbiseende inte upphävdes. Utskottet konstaterar att lagförslaget är en teknisk åtgärd som är nödvändig med anledning av den nya landskapslagen har trätt i kraft den första november 2017 (ÅFS 2017:80) och att utskottet inte har något att anföra mot förslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

 L A N D S K A P S L A G
om upphävande av
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

Mariehamn den 23 november 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson