Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten

·       Åtgärdsmotion nr 3/2015-2016

                                           

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I lagtingsledamot Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion nr 3/2015-2016 föreslås att lagtinget ger landskapsregeringen/fastighetsverket i uppdrag att bilda ett fiskekortsområde för fiske på landskapets samtliga vattenområden.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapets fiskevatten är uppdelade på ett stort antal fiskekortsområden med olika bestämmelser om såväl nätmängd som fiskedagar. För att ge befintliga och nya fiskare möjlighet att utveckla sin näring kunde en omstrukturering, enligt motionen, av fiskekortsområdena vara en del i ett större åtgärdsprogram. Med ett fiskekort för landskapets samtliga vattenområden skulle flexibiliteten för fiskarkåren öka då man kan planera fisket efter väder, säsong och fisktillgång.

     Utskottet delar intentionerna i motionen men anser att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp där fritidsfiskarnas, sportfiskarnas och yrkesfiskarnas behov beaktas.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 april 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, vd:n Lotta Berner-Sjölund från Visit Åland r.f., sportfiskeansvarige Ingemar Eriksson från Visit Åland r.f., ordf. Maria Häggblom från Ålands stuguthyrarförening r.f., avdelningschefen Linnèa Johansson från näringsavdelningen och fiskerikonsulenten Tom Karlsson från näringsavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm. Veronica Thörnroos samt ersättaren Roger Nordlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 3/2015-2016 och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte