Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-09-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2019

·      Landskapsrevisorernas berättelse 3/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2019.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar berättelsen för kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2019.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman samt revisorn Marika Björkman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom och Jörgen Strand samt ersättaren Roger Höglund.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2019 för kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 september 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén