Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 2/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat den i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen föreskrivna berättelsen om sin verksamhet 2014.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat landskapsrevisionens berättelse för år 2014 och föreslår att lagtinget antecknar sig verksamhetsberättelsen till kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsrevisionen har utfört både effektivitetsrevision och EU revision under året. I verksamhetsberättelsen sammanfattas kortfattat myndighetens verksamhet under året. Utskottet konstaterar att Landskapsrevisionen utfört sina uppgifter som framgår av landskapslagen om Landskapsrevisionen.

     Utskottet konstaterar att en utskottsbehandling av berättelsen i framtiden uppfattas som överflödig eftersom effektivitetsrevisionen och landskapsregeringens årsberättelse innefattande en revisionsberättelse från Landskapsrevisionen behandlas av utskottet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 september 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över Landskapsrevisionens berättelse för år 2014.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig Landskapsrevisionens berättelse till kännedom.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte