Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förlängning av bostadssparpremiesystemet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2015-2016

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en förlängning till 2019 av systemet med utbetalning av en bostadssparpremie om 3 000 euro i anslutning till bostadssparavtal som ingåtts i enlighet med landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad. Samtidigt föreslår landskapsregeringen att förordningarna om bostadssparpremier och räntestödslån inte längre ska vara tillämpliga genom landskapslagen. Avsikten är i stället att göra förordningarna tillämpliga genom landskapsförordning.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till budget för år 2016. Enligt förslaget bemyndigas landskapsregeringen enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen att bestämma tidpunkten för ikraftträdande redan innan lagstiftningskontrollen slutförts.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 december 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, inspektören Andreas Nyberg och lagberedaren Anna Ritamäki-Sjöstrand.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, Veronica Thörnroos samt Stefan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 9 december  2015

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte