Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 2/2014-2015

                                           

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ärendets behandling. 1

Hörande. 1

Närvarande. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2015. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 34.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 368.804.000 euro budgeterats för år 2015.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att förslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att budgetförslaget föranleds av ett förslag om antagende av ny blankettlag om bostadsbidrag. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen delvis genom omfördelningar i budgeten finansierat lagförslaget men förslaget innebär ändå en nettoökning uppgående till 34.000 euro utöver vad som budgeterats för år 2015.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 december 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och budgetplaneraren Robert Lindblom.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2015 samt

 

att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

Mariehamn den 15 januari 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte