Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

·       Republikens presidents framställning nr 2/2018-2019

·       Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet konstaterar att republikens president har stadfäst lagen den 23 november 2018 (FFS 1028/2018).

     Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 november 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, avdelningsjuristen Ida Hellgren och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 november 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson