Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2014-2015

Tillhör ärendet: Barnbilstol
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Barnbilstol

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2014-2015

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en ändring görs i 61 § 2 mom. vägtrafiklagen för landskapet Åland. Enligt förslaget ska barn som är kortare än 135 centimeter och som färdas i en personbil, en paketbil eller en lastbil använda bilbarnstol, bälteskudde eller någon annan integrerad eller icke-integrerad fasthållningsanordning som passar till barnets längd och vikt. Fasthållningsanordningen ska vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541 EEG eller Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 129 eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 mars 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa samt ersättaren Anders Englund.  

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

Mariehamn den 17 mars 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte