Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2015

 

 

Finans- och näringsutskottet skall i enlighet med 21 § 5 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet godkände den 15 juni 2015 ett tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 4 juni 2015 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f.

     Utskottet godkände den 1 oktober 2015 ett tjänstekollektivavtal om en löneuppgörelse för den andra avtalsperioden 1.2.2016-31.1.2017. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 29 september 2015 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland rf, Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f.

     Utskottet godkände den 24 november 2015 ett tjänstekollektivavtal om en löneuppgörelse för den andra avtalsperioden 1.2.2016-31.1.2017 för lagtingets tjänstemän. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar mellan Ålands lagtings kanslikommission och Akava-Åland r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 21 januari 2015 ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. gällande ändringar i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar.

     Den 29 januari 2015 ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. gällande ändringar i lönebilagorna för tjänstemän och vårdpersonal vid ÅHS.

     Den 24 februari 2015 ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråret 2015 till ledighet med lön.

      I mars ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. om anställningsvillkor för lärare vid Högskolan på Åland som i huvudsak undervisar på gymnasienivå vid sjöfartsprogrammet.

     Den 4 juni 2015 ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. om anställningsvillkor för landskapets undervisningspersonal.

     Den 24 juni 2015 ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. om Tehys anslutning till gällande tjänstekollektivavtal.

     Den 25 juni 2015 ingicks ett huvudavtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. enligt 3 § 4 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal.

     Den 10 september 2015 ingicks arbetskollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och föreningen Anställda vid Ålands trafikavdelning, JHL 408 r.f. för avtalsperioden 1.2.2016-31.1.2017.

     Den 14 september 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. om ändringar i tjänstekollektivavtal om semester och i tjänstekollektivavtal om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråret 2015 till ledighet med lön.

     Den 17 september 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Maskinbefälsförbund r.f. inom ramen för tillväxt- och sysselsättningsavtalet om en löneförhöjning för maskinchefer på frigående färjor så att basenhetslönen justeras den 1 mars 2016 med 16 euro, dock minst 0,43 procent. Lönetillägg som är eurobelopp justeras med 0,43 procent. Avtalsperioden upphör 31.3.2017.

     Den 12 oktober 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. inom ramen för tillväxt- och sysselsättningsavtalet om en löneförhöjning för befälhavare på frigående färjor så att basenhetslönen justeras den 1 mars 2016 med 16 euro, dock minst 0,43 procent. Lönetillägg som är eurobelopp justeras med 0,43 procent. Avtalsperioden upphör 31.3.2017.

     Den 28 oktober 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. inom ramen för tillväxt- och sysselsättningsavtalet om en löneförhöjning för styrmän på frigående färjor så att grundlönen justeras den 1 mars 2016 med 16 euro, dock minst 0,43 procent. Lönetillägg som är eurobelopp justeras med 0,43 procent. Avtalsperioden upphör 31.3.2017.

     Den 5 november 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. kollektivavtal för styrmän för tiden 1.4.2015-31.3.2017.

 

     Den 5 november 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. om samarbete mellan arbetsgivare och personal inom landskapets förvaltning.

     Den 12 november 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. om justeringar fr.o.m. 1.11.2015 av lönevillkor för A-löneklassavlönade tjänstemän, arbetstagare och veterinärer.

     Den 13 november 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Sjömans-Union r.f. inom ramen för tillväxt- och sysselsättningsavtalet om en löneförhöjning så att basenhetslönen justeras den 1 mars 2016 med 16 euro, dock minst 0,43 procent. Lönetillägg som är eurobelopp justeras med 0,43 procent. Avtalsperioden upphör 28.2.2017.

     Den 24 november 2015 ingicks avtal mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. gällande justeringar fr.o.m. 1.11.2015 av lönevillkor för tjänstemän vid ÅHS.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2015 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 10 mars 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte