Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2016

 

 

Finans- och näringsutskottet ska i enlighet med 21 § 5 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

 

Inget tjänstekollektivavtal som medför merkostnader har under år 2016 underställts utskottet.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Tjänstekollektivavtal av den 27 januari 2016 och protokoll mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. gällande ändringar i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar.

     Tjänstekollektivavtal och protokoll den 3 mars 2016 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. om omvandling av semesterpenning till ledighet för år 2016.

     Tjänstekollektivavtal och protokoll den 16 juni 2016 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. angående sanktioner enligt förlikningsavtalet av den 8 december 2014.

     Den 18 augusti 2016 ingicks

-        kollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. för däcksbefäl på m/s Michael Sars för tiden 1 november 2016 till 31 oktober 2017.

-        kollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och Finlands Maskinbefälsförbund r.f. för maskinbefäl på m/s Michael Sars gällande tiden 1 september 2016 till 31 oktober 2017.

-        kollektivavtal mellan Ålands landskapsregering, Finlands Maskinbefälsförbund r.f. och Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. gällande m/s Michael Sars för tiden 1 november 2017 till 31 oktober 2018.

     Protokoll (tjänstekollektivavtal) den 25 augusti 2016 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland TCÅ r.f. och Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund ÅTFC r.f. angående pilotprojekt om flexibla arbetstidsformer.

     Den 24 november 2016 ingicks kollektivavtal mellan Ålands landskapsregering och anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. för tiden 1.2.2017 - 31.1.2018.

     Den 15 december 2016 ingicks

-        tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän för perioden 1 februari 2017 till 31 januari 2018, det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

-        tjänstekollektivavtal om möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråren 2017 - 2019 till ledighet med lön.

-        tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal under perioden 1 augusti 2017 till 31 juli 2018.

 

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2016 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 28 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson