Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

REDOGÖRELSE nr 1/2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017

 

 

 

Finans- och näringsutskottet ska i enlighet med 21 § 5 mom. Arbetsordningen för Ålands lagting (2015:87) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

Under år 2017 har inget tjänstekollektivavtal som medför merkostnader underställts utskottet.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Under år 2017 har inget tjänstekollektivavtal antecknats till kännedom i utskottet.

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom,  vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017 till kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 12 mars 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson