Finansmotion 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1 1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Beteckning

Bert Häggblom

1999-11-12

FM0119992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


 

Rubrik

·       33.80.23 Posten på Åland

 

 

 


Landskapsstyrelsen föreslår i budgetförslaget att Posten på Åland skall erlägga till landskapet 10 miljoner mark.

     Resultatmålet för Posten på Åland är år 2000 en vinst på 6.114.000 mark. Med beaktande av att posten står inför en stor investering i en postterminal innebär nu aktuellt förslag att posten skulle bli tvungen att låna upp pengar.

     Landskapsstyrelsens budgetförslag är i flera avseenden inkonsekvent då den avser att bygga ett tingshus, som inte hör till landskapets behörighet, med landskapets pengar medan Posten på Åland som är landskapets angelägenhet skall låna upp pengar för investeringar

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

att inkomstanslaget under moment 33.80.23 om 10.000.000 mark utgår.

 

 

Mariehamn den 12 november 1999

 

 

 

 

Bert Häggblom

 

till dokumentets topp