Finansmotion 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under kapitel 42.01 för lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter

 

I de allmänna motiveringarna poängterar landskapsstyrelsen det nödvändiga med att balansera budgetens underskott genom åtstramningar och prioriteringar. Under landskapsstyrelsens egen verksamhet syns inte några spår av de föresatserna. Landskapsstyrelsen föreslår att den egna verksamhetens kostnader skall öka från 641.000 till 729.000 € och att landskapsstyrelsens dispositionsmedel ligger kvar på samma nivå som år 2003, dvs 109.000 €.

 

Med hänvisning till de omfattande åtstramningarna i förslaget till budget för landskapet 2004 föreslår vi

 

1. att anslaget under moment 42.01.01 för verksamhetens utgifter sänks med 100.000 € till 629.000 € och

 

2. att anslaget 42.01.18 för dispositionsmedel sänks med 15.000 € till 90.000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

Göte Winé

Christian Beijar

Lasse Wiklöf