Finansmotion 10/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Lindqvist

2000-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om komplettering av motiveringen till kapitlet 43.60 Ålands polismyndighet

 

Narkotikan är det största sociala problemet vi har på Åland just nu. Föräldrar och målsmän känner en djup och befogad oro för sina barn och ungdomar. Vi kan inte längre stå och hoppas att det är någon våg som går över. Det här är inte flower power epoken som är här på besök, det här är ett växande problem som hotar en hel generation ålänningar. Vi måste vidta åtgärder på alla plan, vi måste alla hjälpa till, vi måste göra allt som står i vår makt för att få bukt med detta problem.

     Tull, polis, rederier, politiker, tjänstemän, fältarbetare, frivilligorganisationer, m.fl. tillsammans kan vi vidta de åtgärder som behövs och uppnå ett lyckat resultat.  Jag föreslår en tydligare skrivning vad beträffar målsättningen för arbetet vid Ålands polisdistrikt, en skrivning som sätter kampen mot narkotika i högsta prioritet. Det är ingen katastrof om Pelle kör lite för fort på Godbyvägen någon gång, men det är en tragedi om Lisa får tag i sin första haschkaka till följd av en bristfällig upplysning i skolan eller en bristfällig gränsbevakning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad

 

att en skrivning införs under momentet 43.60 Ålands Polisdistrikt enligt följande lydelse. ”Polisen ska högt prioritera narkotikabrottsligheten; dels genom primära åtgärder såsom upplysningsarbete, dels genom en skärpt bevakning såväl inom Åland som vid gränserna.”

 

 

Mariehamn den 17 november 2000

 

 

Fredrik Lindqvist

 

 

Dennis Jansson

 

 

Jörgen Strand