Finansmotion 11/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 43.95. Företagshälsovård och personalutveckling

 

Landskapsregeringen skriver under allmänna motiveringen att förvaltningen måste kunna attrahera högutbildad och kompetent personal för att möta komma stora pensionsavgångar. Det framkommer dock inte vilka personalpolitiska åtgärder man avser att vidta för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats. Det är viktigt för personal och avdelningar att det finns en enhetlig linje i fråga om rekrytering, lönejusteringar, inrättande av ordinarie tjänster, fortbildning samt andra förmåner och skyldigheter. Allt detta bör framkomma i ett personalpolitiskt program vilket bör utarbetas i samråd med personalen. 

     

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår vi

 

att följande text införs under målsättningar i kapitel 43.95: ”- Ett nytt personalpolitiskt program tas fram under år 2009.”

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn