Finansmotion 11/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strukturella förändringar för budget i balans 2012, ändring av allmänna motiveringen

 

 

Landskapsregeringen redogör för att ramarna för landskapsbudgeterna för åren 2011 och 2012 kommer att resultera i ett underskott enskilt för 2011 på 12,6 M€ och för år 2012 på 7,7 M€. Det ackumulerade underskottet per 31.12.2012 skulle då uppgå till 69,3 M€.

 

Vår uppfattning är att med de strukturförändringar som landskapsregeringen nu själv föreslår (driftsprivatisering inom skärgårdstrafiken, översyn av förvaltningens alla, delar, avsmalning inom utbildningen, mm.) och de ytterligare strukturförändringar som är möjliga, och som vi tidigare har påpekat,  inkluderande ytterligare besparingar år 2010, finansutskottet skall kunna korrigera ramarna så att årsresultatet år 2012 kan vara i balans och att det ackumulerade underskottet kan begränsas till minus 50 M€ för perioden 2009-2012.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att till den allmänna motiveringen under rubriken Budgetutveckling fogas följande text: "Nödvändiga strukturförändringar bör leda till ett nollresultat år 2012 och det ackumulerade underskottet för perioden 2009-2012 skall begränsas till 50 M€".

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand