Finansmotion 12/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Eriksson

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om upptagande av ett anslag om 100.000 mark under moment 44.10.32 Stöd för kommunernas IT-utveckling

 

I budgeten för år 2000 beviljade lagtinget kommunerna ett anslag om 100.000 mark som stöd för kommunernas IT-utveckling. I motiveringen till anslaget skulle landskapets stöd till denna utveckling avslutas. I föreliggande budget har anslaget strukits.

 

Det har emellertid visat sig att kommunernas IT-utveckling inte ännu är utbyggd till en ändamålsenlig nivå. Om det extra stödet från landskapets slopas föreligger risk att ett flertal kommuner drar sig ur IT-samarbetet och hela projektets nytta äventyras.

 

Arbetet bör därför fortsätta med att ena kommunerna om att använda gemensamma program och annan mjukvara samt med att utbilda kommunernas anställda att använda programmen.

 

Det skulle vara av stort värde om alla kommuner kunde få möjligheter att vara med i denna utveckling men om anslaget i landskapets budget tas bort föreligger risk att ett flertal kommuner på grund av också annars ansträngd ekonomi tvingas avstå från samordningen. De medel som funnits har använts för att bekosta köptjänster inom IT-utvecklingen.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att under moment 44.10.32 återinförs ett anslag om 100.000 mark som stöd till kommunerna för att möjliggöra den påbörjade IT-utvecklingen.

 

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Sune Eriksson

 

 

Sune Mattsson

 

 

Leo Sjöstrand

Ritva Sarin Grufberg

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Viveka Eriksson

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

Hasse Svensson