Finansmotion 13/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av anslag under moment 46.09.26 Utgifter för landskapskonstnärsprojekt

 

De tidigare satsningarna på en landskapskonstnär har utfallit väl och bidragit till en kontinuerlig utvecklig av kulturlivet på Åland. Nästa konstnärsperiod bör initieras hösten 2004 och härmed föreslås en inriktning på kultur i skärgården. En landskapskonstnär med skärgårdskommunerna som arbetsfält skulle fungera som samordnare mellan kommunerna, initiativtagare, turnéplanerare, producent och resursperson. Landskapskonstnären kan under 4-årsperioden samarbeta med befintliga föreningar och företag och tillsammans med dem utveckla kulturproduktionen och kulturturistiska satsningar på skärgårdens villkor. Ett utökat kultur- och fritidsutbud ökar trivseln och attraktionskraften för de små orter som ständigt hotas av avfolkning. Hur landskapskonstnärens arbete skulle struktureras kunde lämpligen utredas under våren av Ålands kulturdelegation.

 

Med ovanstående motivering föreslås

 

att nästa landskapskonstnärsperiod med inriktning på kultur i skärgården inleds under 2004 och för ändamålet budgeteras 20.000 € under momentet 46.09.26.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar